Nagoya DomeNovember 6, 2011/Ugly shadow November 6, 2011/Ugly net November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011 November 6, 2011/Chunichi Dragons Central League Climax Series Championship
March 21, 2010/Tokyo Yakult Swallows @ Chunichi Dragons/panoramic photo taken with Fujifilm A220 March 21, 2010/Tokyo Yakult Swallows @ Chunichi Dragons/panoramic photo taken with Fujifilm A220
May 4, 2006/外観 May 4, 2006/1ゲート付近 May 4, 2006/8ゲート付近 May 4, 2006/手すりが邪魔 May 4, 2006/右中間 May 4, 2006/右翼 May 4, 2006/一塁側外野寄り May 4, 2006/一塁側 May 4, 2006/三塁側 May 4, 2006/三塁側外野寄り May 4, 2006/左翼 May 4, 2006/左中間 May 4, 2006/案内図 May 4, 2006/本塁後方 May 4, 2006/先発出場選手 May 4, 2006/バックスクリーン May 4, 2006/ドアラ応援団 May 4, 2006/満員御礼 May 4, 2006/屋根 May 4, 2006/ドムラ May 4, 2006/種田仁 May 4, 2006/三塁側ダグアウト May 4, 2006/落合監督マウンドへ May 4, 2006/英智お立ち台 May 4, 2006/中日3X-1横浜

home of yu's ballparks